תשתיות

פורן שרים, תשתיות, חברה לפיקוח פרוקיטים

ניהול
פרויקטים
בתשתיות

ניהול פרויקטים בתשתיות

חברת פורן שרים מעניקה שירותי ניהול פרויקטים והבטחת איכות בפרויקטים של הקמת כבישים, סלילת מסילות רכבת, הקמת גשרים, רכבות קלות, חפירה ומנהור, והקמת שדות תעופה, הקמת מתחמי תחבורה לוגיסטיים ועוד. בין לקוחות החברה, משרד הבטחון, נתיבי ישראל, רכבת ישראל, רשות שדות התעופה, נתג"ז, החברה להגנות ים המלח, החברה למשק וכלכלה, מבט לנגב הקמה, חב' סיטיפס, חב' אחוזות חוף, החברה לפיתוח תל אביב, עיריית תל אביב ועוד.

פורן שרים, תשתיות, חברה לפיקוח פרוקיטים

פרויקטים בתשתיות

קריית התקשוב של צה"ל

מרה"ס (מרכז הספקה ואחוד של צה"ל)

פורן שרים, מעונות קרית ההדרכה

קרית ההדרכה

פורן שרים, פרוסדור, ניהול פרויקט בניה

כפר נוער למנהיגות בדואית

פורן שרים, פרוסדור, ניהול פרויקט בניה

רכבת ישראל – תחנת גלילות צפון

תב"ע ק.א. 300

פורן שרים, בטחון הר הזיתים, פיקוח

בטחון הר הזיתים

פורן שרים, רכבת באשקלון, הבטחת איכות

רכבת ישראל – ניהול ביצוע מתחם אשקלון

רכבת ישראל , הבטחת איכות

רכבת ישראל – הבטחת איכות מתחם באר שבע

פורן שרים, נתיבי ישראל, ניהול פרויקטים

נתיבי ישראל – מחלף 444.10

פורן שרים, נתיבי ישראל, ניהול פרויקטים

נתיבי ישראל – נת"צ 5

kriat modiin

העתקת בסיסי צה"ל לדרום

פורן שרים, בניה ומנהור, ניהול פרויקטים

פרויקטי בניה מנהור

פורן שרים, רכבת קלה בירושלים, הבטחת איכות

רכבת קלה בירושלים

פורן שרים, תבע 3700, ניהול פרויקטים

תב"ע 3700

פורן שרים, רכבת ישראל, הבטחת איכות

קו רכבת מלחה בנייני האומה, כותל – ירושלים

A qualified Project Manager

is the project leader and the key to its overall success