ארכיון

פרויקטים מיוחדים

בשנים האחרונות צברה חברת פורן שרים יידע רב בפרויקטים לאומיים ובינלאומיים, הממומשים במכרזי PPP, PFI, BOT ובתקציבי תרומות וגיוסי תקציב

סטטוטורי ומקרקעין

כחלק בלתי נפרד מיכולת חברת פורן שרים להעניק שירותים משלימים לגופים ממשלתיים, גופים בטחונים וגורמים בעלי עניין סטטוטורי, מנהלת החברה

תשתיות

חברת פורן שרים מעניקה שירותי ניהול פרויקטים והבטחת איכות בפרויקטים של הקמת כבישים, סלילת מסילות רכבת, הקמת גשרים, רכבות קלות,

בנייה

לחברת פורן שרים ניסיון מצטבר בניהול תכנון, תיאום ופיקוח על מגוון גדול של פרויקטים בתחום הבינוי כדוגמת מבני ציבור, הקמת