שירותים

שירותים בחברת פורן שרים

חברת פורן שרים מעניקה ללקוחותיה שירותי ניהול פרויקטים וכך גם מגוון שירותים משלימים לתחומי ניהול הפרויקטים ותמיכה שוטפת בפעילות הניהול, השליטה והבקרה על הפרויקט. בחברה מועסקים מנהלי פרויקטים, מנהלי תכנון, מנהלי ביצוע, בקרי איכות, מהנדסי הבטחת איכות, מהנדסי תעשיה וניהול, אדריכלים, מהנדסי מערכות וחשמל וכוח אדם אדמיניסטרטיבי וכך גם מחלקת PMO אשר ערוכים לספק שירותי תמיכה בפעילות השוטפת כפי שזו נדרשת לעיתים רבות על ידי לקוחות החברה.

שירותי
חברת
פורן שרים

לחברה יכולת להשתלב בכל שלב בפרויקט, לחברה יכולת להשתלב בשלבי הפרויקט השונים, החל משלב הייזום והפרוגראמה, דרך שלבי האפיון והתכנון ועד לשלבי הביצוע, הפיקוח והמסירה, להשתלב בפעילות השוטפת של הלקוח ולפעול מטעמו ולצורך כך החברה מסייעת בריכוז מידע פרויקטלי, תמיכה בפעילויות איסוף מידע, ניתוחו, עיבודו והפקת דו"חות מותאמים לצרכי הלקוחות ובעלי העניין השונים.
למנהלי ועובדי החברה רקע רב בייעוץ לבכירים, מנהלי חברות, מנהלי פרויקטים וארגונים בייעוץ ובאפיון תהליכי ייזום, הגדרת תהליכי עבודה, פיתוח תהליכי ניהול והקמה, ליווי תהליכי תכנון, ליווי תהליכי מכרזים, התקשרויות, ביצוע והקמה של פרויקטי בניה ותשתיות. מנהלי החברה אמונים על ידע ומידע רגיש ובתמיכה בפעילות השוטפת של מנהלים בכירים בכל הפעילויות הנדרשות להבאת הפרויקטים לכדי סיום מוצלח.
בחברה ניסיון במתן מגוון רחב של שירותים, בניהם ליווי הייזום, כתיבת פרוגראמות, אפיון, ניהול התכנון, תיאום, ניהול ביצוע ופיקוח, ייעוץ ובקרה ושירותי שמאות. בשנים האחרונות צברה החברה יידע רב בתחומים ייחודים ובפרויקטים מורכבים, עתירי טכנולוגיה ומרובי מערכות. החברה מעורבת ושותפה במכרזי PPP, PFI, BOT בשלבי האפיון, התכנון, ההערכות להגשת הצעות ובניהול השוטף. כמו כן, החברה מעניקה שירותים למערכת הביטחון בניהול פרויקטי דולר סיוע מול חיל ההנדסה האמריקאי (C.O.E) ובייעוץ ללקוחות גדולים בתהליכי וולידציה, ליווי תהליכים סטטוטוריים, מוניציפלים וממשלתיים, אפיון וגיבוש תהליכי עבודה, הקמת מערכי ניהול, תיאום ובקרה וכדו'. כחלק בלתי נפרד מהידע שנצבר, מעניקה החברה ללקוחותיה, היזמיים והקבלניים, תמיכה באיתור אפשרויות חיסכון והתייעלות, ניהול סיכונים, ניהול ובקרה תקציבית, ניהול לוחות זמנים, ייעוץ הנדסי בניהול תביעות, הכשרת והשמת כח אדם וניהול שינויי תכנון בפרויקטי בנייה. בחברה מנהלי פרויקטים המוסמכים לליווי פרויקטים בבניה ירוקה על ידי מכון התקנים הישראלי, בהתאם לתקן ישראלי 5281.
לקוחות החברה יכולים לבחור בהתקשרות למתן שירותי ניהול פרויקט בהתאם לצרכיהם הייחודים ועל פי הדרישות המותאמות לסוג והיקף הפרויקטים אותם ברצונם לנהל. החברה ערוכה לספק שירותי ניהול מלאים וכך גם שירותים חלקיים המתואמים לדרישות ולשביעות רצונו המלאה של הלקוח.

השירותים

ניהול תהליכי ייזום ופרוגראמה


למידת הפרויקט, תיאום, ניהול ובקרה על תהליך הייזום של הפרויקט, הגדרת תכולות ושלבים חדשים בפרויקט חדש ובתוך פרויקט קיים. הגדרת וכתיבת תהליכי עבודה, פרוגראמות ואפיונים, הגדרת וכתיבת תכנית ניהול פרויקט סדורה ותמיכה בלקוחות בקבלת ההחלטות ובהתנעת הפרויקטים.

תאום הפרויקט בשלב התכנון והמכרזים


למידת הפרויקט והכרתו, תאום פרוגראמת מכרזים בתאום עם המזמין, השתתפות בשגרת ישיבות תאום תכנון שבועיות, תאום מרכיבי התכנון הכוללים שלד, מעטפת, מערכות, אזורי פנים, לימוד והכרות הנחיות ועבודה שוטפת על פיהן, ניהול ותיאום העבודה בשיתוף פעולה מלא עם האדריכל וצוות היועצים, בחינת שילוב הציוד הייעודי והמתקנים הנדרשים להתקנה במבנה כחלק מהתכנון, ריכוז הליך הכנת המכרזים הפצתם וסיור קבלנים עד קבלת הצעות מחיר, ניתוח הצעות הקבלנים, סיוע במו"מ הטכני והכספי עם הקבלנים, ריכוז נספחי החוזה ועריכתם לכדי חוזה קבלנות, ליווי בחירת הקבלן וריכוז כל המסמכים הנלווים ( נספחים )

טיפול בפרויקט בשלב הביצוע


שילוב מפקח הנדסה אזרחית מקצועי לפיקוח על העבודות באתר וכך גם מפקח מערכות בהתאם לצרכי הפרויקט, הכנסת הקבלנים לעבודה תוך כדי הקפדה על מסירת אתר כנדרש, וידוא דיווח מנהל, עבודה מוסמך ביטוחים ערבויות וכד', הכנת לוח זמנים מפורט מתואם עם כל הקבלנים והספקים, השלמת הליך התכנון עד קבלת כל התכניות בכל המקצועות בסטאטוס לביצוע, זימון היועצים לפיקוח עליון כולל מעקב מלא אחר ביצוע הוראות המתכננים, פיקוח על טיב החומרים המוצרים והעבודות שיבוצעו באתר בהתאם לחוזים ,מפרטים תוכניות והוראות המתכננים, קיום וניהול ישיבות תאום ביצוע באופן קבוע באתר, מעקב שוטף אחר התקדמות הביצוע בהתאם ללוח הזמנים המוסכם ודיווח למזמין, הוצאת דוחות תקופתיים הכוללים מעקב לוחות זמנים, מעקב תקציבי, עדכונים, תמונות ועוד, דיווחים שוטפים למזמין בהיבטי תקציב לו"ז ואיכות, מדידה ואישור כמויות וחשבונות חלקיים לקבלנים, יועצים וספקים, ניהול הליך המסירה וקבלת הפרויקט המושלם בשיתוף המתכננים והיועצים ונציגי המשתמש לאחר סיום כל עבודות הקבלנים ע"פ חוזה + בדיקה ואישור חשבונות סופיים, מעקב בדיקות מעבדה וכל הדרוש עד קבלת טופס 4 ורישיון עסק וליווי תקופת הבדק.

ניהול האינטגרציה


הקמה, ניהול ועדכון תוכנית ניהול לפרויקט (PMP) אשר תכלול את הנושאים הבאים: תהליכי ניהול הפרויקט שנבחרו על ידי צוות ניהול הפרויקט, הגדרת רמת היישום של כל תהליך שנבחר, תיאור הכלים והטכניקות שבהם ישתמשו כדי להשלים את התהליכים הללו, הגדרה ותיאום כיצד ינוצלו התהליכים שנבחרו כדי לנהל את הפרויקט המסוים ובכלל זה יחסי התלות ויחסי הגומלין בין התהליכים וכן התשומות והתפוקות החיוניות. התוכנית מגדירה כיצד תבוצע העבודה הדרושה להשגת מטרות הפרויקט, כיצד יתנהלו המעקב והבקרה אחר השינויים, כיצד יבוצע ניהול התכולה, הצורך והטכניקות בתקשורת בין בעלי העניין.
בתוכנית ניהול הפרויקט אנו כוללים לרוב את המרכיבים הבאים:
רשימת אבני דרך, תוכנית בסיסית ללוח זמנים, תוכנית בסיסית לעלויות, תוכנית בסיסית לאיכות, רשימת סיכונים, תוכנית תכולה, תוכנית תקשורת, תוכנית משאבי אנוש, תוכנית רכש.

ניהול התכולה, בקרת מסמכים, בקרת הסכמים ובקרת שינויים


חברת פורן שרים מקיימת בפרויקטים רבים ניהול, בקרה ושליטה על תכולות הפרויקט, ההסכמים ומטרות הלקוח. הליכים להכנת תכנון התכולה כוללים בדרך כלל הכנת תיאור מפורט של תכולת הפרויקט המבוסס על התיאור ההתחלתי של תכולת הפרויקט, תכנון תהליך המאפשר ליצור את מבנה תכולת העבודה מתוך התיאור המפורט של תכולת הפרויקט, וקובע כיצד יתוחזק מבנה תכולת העבודה ויאושר. (validation matrix). התכנון כולל תהליך המפרט כיצד יבוצע אימות וקבלה רשמיים של התוצרים המושלמים של הפרויקט. התכנון כולל תהליך בקרה של הטיפול בבקשות לשינויים בתיאור המפורט של תכולת הפרויקט. תהליך זה קשור במישרים לתהליך בקרת שינויים משולבת. לחברה יכולת מוכחת בתהליכי ניהול ותיעוד מסמכים, שליטה על תעבורת מידע וניהולו ( Doc Control ) על ידי כוח אדם אינטגרלים.

ניהול לוחות זמנים


ניהול לוח הזמנים בפרויקט מהווה נדבך חשוב ומשמעותי הדורש ידע והבנה מעמיקה של שלבי הפרויקט ותכולות העבודה. חברת פורן שרים מפעילה צוות אינטגראלי של מהנדסים ובקרים המתמחים בהקמה וניהול לוחות זמנים ובבקרה ואיתור חסמים. ניהול לוח הזמנים בחברת פורן שרים מתחיל בהגדרת חבילות העבודה המהווים בסיס לאמידת משך הזמן הנדרש לביצוע הפרויקט, קביעת רצף הפעילויות וזיהוי הקשרים הלוגיים בין פעילויות בלוח הזמנים ותיעודם. אמידת משך הפעילויות נעשה בשיתופם של המהנדסים וצוותי הניהול והביצוע של החברה בהתאם לידע והניסיון הרב שנצבר לאורך השנים. ניהול, ליווי ועדכון לוח הזמנים נמשך לכל אורך הפרויקט, בהתאם להתקדמות העבודה, בהתאם לשינויים בתוכנית לניהול הפרויקט ובהתאם לאירועי סיכונים צפויים, המתרחשים או נעלמים לאחר שמזהים סיכונים חדשים.
לחברה יכולת לבצע גם בקרת לוח זמנים לקביעת מצבו הנוכחי של לוח הזמנים, ניהול ובקרה על הגורמים המחוללים שינויים בלוח הזמנים, בחינה וניהול השינויים בלוח הזמנים ומתן חוות דעת בהתאם.

ניהול עלויות, תקציב והנדסת ערך ( Value Engineering )


החל בשלב הייזום של הפרויקט מסייעת חברת פורן שרים בריכוז אומדני התכנון והביצוע של הפרויקט ובבניית התקציב תוך התחשבות בכלל מרכיבי העלות. לחברה ניסיון רב בעריכת אומדנים בשלבים השונים של הפרויקט, בחינתם ההנדסית ועדכונם בהתאם לצורך. ההערכה הכמותית של העלויות האפשריות כוללת בין השאר הערכה של המשאבים הדרושים להשלמת הפעילות, האגרות, המיסים והתקורות הנהוגות, ניתוח הצעות קודמות מספקים ונותי שירות, ניתוח עתודות ועלות האיכות.
כחלק בלתי נפרד מהשירותים, מבוצעת בקרת עלויות הכוללת בחינה של השפעה של הגורמים המחוללים שינויים בתוכנית על בסיסה בוצעו האומדנים ונגזרו העלויות, ניהול השינויים בפועל, וידוא שהחריגות הפוטנציאליות מהעלויות לא יעלו על המימון שאושר מדי תקופה ועל כלל העלויות של הפרויקט, מעקב אחרי ביצועי העלויות כדי לגלות סטיות מהתוכנית הבסיסית לעלויות, רישום כל השינויים, מניעת הכללתם של שינויים לא נכונים, לא ראויים או שלא אושרו, בעלויות המדווחות או בניצול המשאבים ודיווח לבעלי העניין המתאימים על שינויים שאושרו.

ניהול הסיכונים


מזה מספר שנים הולך ומתחזק הצורך של לקוחות החברה בניהול מקצועי של הסיכונים בפרויקטים. תכנון ניהול הסיכונים מתחיל בדרך כלל בהחלטה כיצד לגשת ולבצע את פעילויות ניהול סיכוני הפרויקט. תכנון תהליכי ניהול הסיכונים העתידיים חשוב על מנת להבטיח שהרמה, הסוג והשקיפות של ניהול הסיכונים יעלו בקנה אחד עם הסיכון ועם חשיבות הפרויקט לארגון, כדי לספק משאבים וזמן מספיקים לפעולות לניהול סיכונים, וכדי להגיע לבסיס מוסכם להערכת הסיכונים.
חברת פורן שרים שותפה בזיהוי הסיכונים העלולים להשפיע על הפרויקט ומתעדת את מאפייניהם. בהמשך מבוצע ניתוח איכותי של הסיכונים, הגדרת סדר העדיפות של הסיכונים שזוהו לפי הסתברות התרחשותם, ההשלכה שתהיה להם על מטרות הפרויקט אם אכן יתרחשו, וכן גורמים אחרים, כגון מסגרת הזמן וסבולת הסיכונים של אילוצי העלויות, לוח הזמנים, התכלה והאיכות של הפרויקט. הניתוח ממשיך בבחינה ואומדן כמותי של הסיכונים שנרשמו בראש סדר העדיפויות בעקבות תהליך הניתוח האיכותי של הסיכונים, כסיכונים שיש להם השלכות פוטנציאליות ומהותיות על הדרישות המתחרות של הפרויקט. תהליך הניתוח הכמותי של הסיכונים מנתח את ההשפעות של אירועי סיכון אלה ומעניק להם דירוג מספרי.
לחברת פורן שרים ניסיון רב בתכנון מענה לסיכונים, הכנת אפשרויות טיפול וההחלטה על פעילויות שישפרו את ההזדמנויות ויפחיתו את האיומים על מטרות הפרויקט. המענים המתוכננים לסיכונים חייבים להתאים לחשיבות הסיכון, להיות תכליתיים מבחינת עלותם, להתבצע במועד הדרוש, להיות מציאותיים בהקשר של הפרויקט, מוסכמים על כל הצדדים המעורבים בעניין, ובאחריות האדם המתאים. לאורך חיי הפרויקט מבצעת חברת פורן שרים מעקב ובקרה אחר סיכונים כולל זיהוי סיכונים, ניתוחם ותכנון לקראת סיכונים חדשים שיתעוררו, מעקב אחר סיכונים שזוהו וסיכונים הנמצאים ברשימת המעקב וניתוח חוזר של סיכונים קיימים.

ניהול ובקרת איכות


חברת פורן שרים מייחסת חשיבות גבוהה לרמת איכות התכנון, הביצוע והשירות. על מנת לעמוד ברמת האיכות הנדרשת, מפעילה החברה מערך בקרת איכות המלווה את כל תהליכי התכנון והביצוע השונים, כנהוג בעולם כיום. מטרתה של תכנית האיכות למסד את מערך בקרת והבטחת האיכות המיועד לקיום רמת איכות התואמת את דרישת התקנים, התקנות, דרישות הרשויות, התכניות, המפרטים ודרישות הלקוחות. בין מטרות החברה, לבקר את התכנון והביצוע של הפרויקט ברמת איכות ואמינות שתעמוד בציפיותיה של הלקוחות. בעזרת מערך בקרת והבטחת האיכות מצפה ההחברה לסייע ללקוחות להקטין למינימום את התקלות ולהגיע לרמת ביצוע גבוהה. תכנית האיכות כפי שזו נכתבת על ידי החברה, מתארת את מערך בקרת והבטחת האיכות וקובעת את שיטת העבודה והאחריות וכוללת את הנהלים אשר באמצעותם יגיע הלקוח בצורה היעילה ביותר להשגת מטרות האיכות. על מנת להוציא לפועל את דרישות תכנית בקרת והבטחת האיכות מקצה החברה בתיאום עם הלקוח משאבים. בקרת והבטחת האיכות מבוצעים על ידי צוות העובדים של החברה וזו מנוהלת ומבוקרת באופן שוטף ומלא על ידי מנהלי בקרת והבטחת האיכות של החברה. בקרת והבטחת האיכות מבוצעים בשלב התכנון לכל אורך הפרויקט על פי נהלי החברה וכך גם בביצוע, החל משלב התארגנות, דרך שלב הפיקוח הצמוד על פרויקט ועד למסירה.

ניהול התקשורת וזיהוי בעלי עניין


חברת פורן שרים מקיימת תהליך סדור לתכנון , ניהול ובקרה של התקשורת בפרויקט. במסגרת תכנית ניהול הפרויקט מוגדרים פריטי התקשורת, אנשי הקשר, בעלי העניין, תדירות הפצת המידע, מסגרת הזמן להפצת המידע, הגורמים בעלי הסמכות והאחריות כמו גם הכלים והאמצעים להעברת המידע בפרויקט, שיטות הדיווח על ביצועים ( דוחות, טבלאות וכו') והתהליכים שנדרשים לקיומם. לחברה ניסיון רב בהערכות והעברת מסרים בדרגות הנהלה שונות.

ניהול וליווי יזמים וגופים מממנים - LTA


למנהלי ועובדי החברה רקע רב בייעוץ לבכירים, מנהלי חברות, מנהלי פרויקטים וארגונים בייעוץ ובאפיון תהליכי ייזום, הגדרת תהליכי עבודה, פיתוח תהליכי ניהול והקמה, ליווי תהליכי תכנון, ליווי תהליכי מכרזים, התקשרויות, ביצוע והקמה של פרויקטי בניה ותשתיות. מנהלי החברה אמונים על ידע ומידע רגיש ובתמיכה בפעילות השוטפת של מנהלים בכירים בכל הפעילויות הנדרשות להבאת הפרויקטים לכדי סיום מוצלח.
החברה מתמחה במתן שירותי ליווי ותמיכה ליזמים, מנכ"לים, דירקטוריונים וגופים מממנים בפרויקטים של בניה ותשתיות (LTA – Loaner Technical Adviser ) הכוללת בין השאר מחלקת PMO אשר מתמחה במתן שירותים משלימים בתחום ניהול הפרויקטים, בין השירותים הניתנים על ידי המחלקה: ניהול סיכונים, ניהול לוחות זמנים, ניהול תכולה, ניהול תקציב, ניהול רכש, הכנת דוחות סטאטוס, איתור חסמים, כתיבת ספרי מתקן וספרות טכנית וכדו'. מחלקת PMO בחברת פורן שרים ערוכה לספק שירותי תמיכה בפעילות השוטפת כפי שזו נדרשת לעיתים רבות על ידי גורמים בכירים בארגון, לצורך כך החברה מסייעת בריכוז מידע פרויקטלי, תמיכה בפעילויות איסוף מידע, ניתוחו, עיבודו והפקת דו"חות מותאמים לצרכי הלקוחות ובעלי העניין השונים.
שירותי ה – LTA כוללים מותאמים באופן פרטני לצרכי הלקוחות ויכולים לכלול ליווי בניית "תכנית ניהול פרויקט" ( PMP ) , אשר תהווה בסיס מוסכם בין היזם למנהל הפרויקט ו/או הארגון לכל תהליך ניהול הפרויקט על רבדיו השונים, ליווי תכנית ניהול הפרויקט, ואישורה על ידי היזם ועדכונה בהתאם לצורך עם התקדמות הפרויקט, ליווי צוות ניהול הפרויקט וצוות המזמין באמצעות ישיבות תאום שבועיות, בהתאם לצורך, ליווי ותיאום מעקב משימות ומטלות מול צוות הניהול, הייזום והמתכננים על מנת לעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו. ליווי שלבי הייזום ניהול התכנון, ליווי שלב האפיון וגיבוש הפרוגראמה (בהתאם לשלב תתי הפעילויות בפרויקט), ליווי התכנון הראשוני ובדיקת התכנות, ליווי בקרת תכנון ראשוני, ליווי ותיאום הקפאת תצורה לחלופה נבחרת על ידי היזם – כולל משמעויות תקציב ולו"ז, ליווי התכנון סופי, ליווי תהליך בקרת תכנון סופי, ליווי תהליך תכנון מפורט והכנת חומר למכרז, ליווי תהליך בקרת תכנון מפורט ומסמכי מכרז, ליווי תהליך אישור היזם להוצאת מכרז, ליווי תהליכי הבניה, המסירה והאכלוס, איסוף, עיבוד, ניהול ותיאום לוחות זמנים, ריכוז והצגת חריגות, איסוף, עיבוד, ניהול ותיאום דו"חות תקציב ותזרימים.
איסוף, עיבוד, ניהול ותיאום מידע פרויקטלי בהתאם לצורך, תמיכה בפעילות הכנת דו"חות, מצגות וטיפול במידע.

שמאות מקרקעין


בתחום שמאות המקרקעין החברה מעניקה שירותים שמאיים הכוללים, בין השאר, ניתוח כלכלי שמאי של פרויקטים, ייעוץ תכנון והערכת נכסים למטרות שונות, תביעות לפי ס' 197 לחוק התכנון והבניה, הערכות לצרכי מיסוי (מס רכוש ומס שבח), בדיקת כדאיות פרויקטים, בוררויות בתחום המקרקעין, היטלי השבחה, הערכות שווי ועוד.

לקוחות

ממליצים

החברה עומדת ביעדים המאתגרים ומבצעת את עבודתה לשביעות רצוני המלאה, תוך הפגנת מקצועיות בתחומים עליה הופקדה. אני ממליץ …

פיני ליברמן – מנכ"ל חברת מבט לנגב הקמה

החברה מבצעת את עבודתה לשביעות רצוננו המלאה, תוך זמינות מלאה מתן שירות גבוה והפגנת מקצועיות גבוהה בתחומים עליה …

נתיבי ישראל – חטית פיתוח – מנהל אגף תכנון

ברצוני להביא לתשומת ליבכם …. מתוך 7 חברות הבטחת איכות שהוארכו, מיקומכם הינו 1

רכבת ישראל – מנהל אגף בקרה ואינטגרציה

החברה מקפידה לעמוד בלוחות הזמנים המוכתבים לה ומבצעת את עבודה לשביעות רצוננו המלאה, תוך הפגנת מקצועיות בתחומים עליהם …

משה בנג'ו – מנכ"ל פרויקט הרכבת הקלה בירושלים

חשוב לציין את רמת הזמינות הגבוה של השותפים במשרד וכי החברה מקפידה לעמוד בלוחות זמנים, באיכות ובתקציב שנקבעו …

UJIA – מגבית בריטניה

עמי פורן כמנהל התכנון יצר אמון רב אשר הביא בשלבים מאוחרים יותר לשילוב חברתו בהובלת האינטגרציה של תכולות …

תוכנית אב לתחבורה ירושלים – יחידת המהנדס – ראש יח' המהנדס

החברה עמדה בלוחות הזמנים שהוגדרו וביצעה עבודתה לשביעות רצוננו המלאה, תוך הפגנת מקצועיות בתחומים עליהם הופקדה

קיבוץ נצר סירני – יו"ר מנהלת פרויקט

אני ממליץ בחום לכל רשות, יזם, קבלן וקבוצה לנצל את שירותיה של חברת "פורן שרים" בכל פרויקט טכנולוגי …

משרד הביטחון – אגף בינוי- מנהל פרויקטים בכיר

אני ממליץ בחום ובביטחון מלא על חברת פורן שרים לניהול, תיאום והובלת כל פרויקט ובכל סדר גודל

מבט לנגב בע"מ. אלון יעקב – מנכ"ל חברת